Å pendle med tog på østlandet

11 apr 2019
by maja
Comments are closed

Det er svært mange på Østlandet som jobber i Oslo, men pendler fra et annet sted hver dag. Alternativene for å komme til Oslo er enten med bil, buss eller tog. I tillegg er det noen få som kan ta båt, fra for eksempel Nesodden, eller til og med sykle. Å jogge eller løpe som pendlemåte er det få som klarer, men kanskje det er mulig med noen gode sko fra Vagabond. Med høye priser i bomringen er pendling med bil egentlig forbeholdt elbiler, og hvis du skal reise kollektivt gjenstår da ofte bare toget som et realistisk alternativ.

Utfordringer med togpendling

Dessverre har togforbindelsene på Østlandet, og da spesielt øst for Oslo på Østfoldbanen, vært preget av mye problemer over flere år. Det handler om både problemer med infrastrukturen, som eies og forvaltes av Bane NOR, og utfordringer med tog, som eies av et eget statlig selskap, men kjøres av NSB. De som er kritiske til denne oppdelingen i ulike selskaper vil sannsynligvis legge mye av skylden for togproblemer på organisasjonen, men det er usikkert om situasjonen hadde vært bedre med hele togsystemet i ett selskap.

Mulig bedring på vei?

Det finnes heldigvis noen lyspunkter fremover som kanskje kan gjøre pendlingen med tog litt bedre for de som bor øst for Oslo.

  • Innen få år skal Follobaneprosjektet, som nå er i full sving, forhåpentligvis forbedre situasjonen på strekningen mellom Ski og Oslo. Når prosjektet er ferdigstilt vil en stor del av togtrafikken mellom Ski og Oslo gå i tunnel direkte uten stopp.
  • Det vurderes fortløpende om det er mulig å sette inn nye tog med to etasjer på strekninger på Østfoldbanen. Det er fortsatt mye usikkerhet forbundet med dette, men mange steder i Europa kjøres det tog med to etasjer, hvilket gir mye større kapasitet.
  • Selve driften av tog blir videre privatisert og profesjonalisert. Om dette finnes det mange ulike meninger, men forhåpentligvis vil det at flere aktører konkurrerer med NSB gjøre at tilbudet blir bedre. Nylig har NSB gitt beskjed at de bytter navn til Vy. Navnebyttet i seg selv gir ikke noen ekstra verdi til de reisende, men kanskje har det statlige togselskapet skjønt at de må konkurrere i markedet.

Tålmodighet er en dyd…

Togsituasjonen på Østfoldbanen blir ikke bedre over natten. Hver sommer er det buss for tog og om vinteren har togene problemer med kulden. Noen ganger passer det ekstra dårlig at togene har problemer, for eksempel hvis du har et viktig møte på jobb i Oslo eller er på vei hjem for å hente i barnehagen.

Når du føler at adrenalinet begynner å stige er det likevel best å prøve å ta det med ro. Det er ikke noe du kan gjøre her og nå, så prøv å ta det med et smil og la ikke et tog ødelegge dagen din.

Moss-dagblad.no © 2019